Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Hipofiz Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Hipofiz veya diğer adıyla Pitüiter bez bir fasülye tanesi büyüklüğünde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında bir endokrin bezdir. Beyin tabanında, hipotalamusun altında bir çıkıntı şeklinde uzanır. Beyni örten dura mater (sert zar) ile çevrilmiştir. Hipofiz hormon üretip salgılayarak Homeostasiyi düzenler. Bunu bütün iç salgı bezlerini denetleyerk yapar. Bu anlamda hipofiz, endokrin ve sinir sistemi arasındaki en büyük organizasyon ağını kontrol eder. Hipotalamusun salgısı olan RF, kan yoluyla hipofizi uyarır ve hipofizin hedef organının uyarılmasını sağlayan hormonu üretmesini sağlar. Hipofiz bezi ön, orta ve arka lop olmak üzere üç parçalıdır. Hipofizzin ön lobu epitel doku, arka lobu sinir hücrelerinden oluşmuştur. Ara lop insan embriyosunda görüldüğü halde, ergin insanda körelmiştir.
 
Pitüiter bez (hipofiz bezi) düzenleme amaçlı homeostatik ve stimulasyon amaçlı trofik hormonlar salgılamaktadır. Fonksiyonu hipotalamus uyarımı aracılığı ile olmaktadır.
 

Hipofizin Bölümleri

Hipofiz bezi üç ana bölümden oluşmaktadır. Ön lob (adenohipofiz) arka lob (nörohipofiz) yan lob. Her Üç lob da hipotalamus ile bağlantılıdır ve hipotalamusun kontrolündedir.
 

Ön lob (Adenohipofiz)

Ön lobda sentezlenen ve salgılanan hormonlar vardır bunlar ;
 Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 Tiroid uyarıcı hormon, ya da "tiroid simule edici hormon" (TSH)
 Büyüme hormonu, ya da "somatotropin" (STH)
 Prolaktin (PRL), ya da "luteotropik hormon" (LTH)
 Endorfin
 Melanosit uyarıcı hormon, ya da "melanosit simule edici hormon" (MSH)

Eşey hormonları (gonadotropinler):
 Luteinleştirici hormon (LH)
 Folikül uyarıcı hormon, ya da "folikül simule edici hormon" (FSH)
 

Arka Lob (nörohipofiz)

Ürettiği ve salgıladığı hormonlar:
 Oksitosin
 Vasopressin, ya da "antidiüretik hormon" (ADH)
 

Ara lob (intermediate lob)

Çoğu canlının hipofizinde bir de ara lob bulunmaktadır. Yetişkin insanlarda ön lob ile arka lob arasında çok ince bir hücre katmanı şeklindedir. Kesin olmamakla birlikte, bu işlev ön loba ait olmasına rağmen MSH üretimi yapar.
 

Hipofiz Fizyolojisi

Hipofiz bezi hormonlarının etki gösterdiği fonksiyonlar şunlardır;
 Kan basıncı
 Hamileliği kontrol etmekle birlikte doğum sırasında dölyatağı kaslarının kasılmasını sağlayarak doğuma yardımcı olur.
 Anne sütü üretimi ve salgılanması
 Erkek ve kadında cinsel organ fonksiyonu
 Tiroid bezi fonksiyonları
 Besinlerin enerjiye dönüşümü (metabolizma).
 Vücudun su dengesinin düzenlenmesi
 Böbreklerden suyun geri emiliminin düzenlenmesi (ADH ile)
 Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
 

Kaynakça

1.^ Gibo H, Hokama M, Kyoshima K, Kobayashi S (1993). "[Arteries to the pituitary]". Nippon Rinsho 51 (10): 2550-4. PMID 8254920.

Hipofiz Resimleri

 • 0
  Hipofiz 2 yıl önce

  Hipofiz

Hipofiz Sunumları

 • 0
  Önizleme: 2 yıl önce

  Endokrin sistem soruları ve cevapları

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Endokrin sistem sorularıYrd. Doç. Dr. Recep Dokuyucu

  2. Sayfa
  1.Hangisi adenohipofizden sentezlenemez? Nisan 88 A)TSH B) FSH C) LH D) ACTH E) ADH CEVAP E style.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  2.Hangisi sentezlendiği hücrede etki göstermez? Eylül 89 A) FSH B) Tromboksan A C) Histamin D) Serotonin E) Prostosiklin CEVAP A style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  3.Kadında ovülasyon ve overial folliküllerin maturasyonunu, erkekte ise testosteron sekresyonunu stimüle eden hipofiz hormonu hangisidir? Eylül 90 A)STH B)FSH C)LH D)TSH E) Oksitosin CEVAP C style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  4.İnhibin hipofiz hormonlarından hangisinin salgılanmasını inhibe eder? Nisan 92 A) LH B)FSH C) ACTH D)TSH E) Prolaktin CEVAP B style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  ***Aşağıdakilerden hangisi Sertoli hücrelerinden salgılanır ve ön hipofizden FSH salgısını baskılar? Nisan 2010A) TestosteronB) Müllerian inhibe edici faktörC) FolistatinD) ÖstrojenE) İnhibin BCEVAP Estyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  5.Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizden salınmaz?TSG**A)ADH B)TSH C)LH D)GnRH E) ProlaktinCEVAP Dstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  7.Aşağıdaki hormonlardan hangisi arka hipofiz bezinden salgılanır?TSG** A)ACTH (adrenokortikotropik hormon) B)ADH C)Tiroid uyarıcı hormon (TSH) D)Büyüme hormonu (GH) E)Prolaktin CEVAP Bstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  8.Melanosit stimulan hormon (MSH) nereden salgilamr?TSG** A) Glandula hypophysea pars distalis B) Glandula hypophysea pars intermedia C) Glandula hypophysea pars tuberalisD) Para ventrikuler nukleus E) Supra optik nukleus CEVAP Bstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  1.Hipotalamo-hipofizer (portal sistemin) yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisinin salınım. etkilenmez? Eylül 94A) ACTH B) ADH C) ProlaktinD) LH E)FSHCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  11. Sayfa
  2.Hipotalamusta sentezlenip, nörofizin-I ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Nisan 95 A) Oksitosin B) ACTH C) MSHD) Growth hormon E) ProlaktinCEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  12. Sayfa
  3.Hipotalamohipofizer venöz portal sistemin blokajında aşağıdaki hormonlardan hangisinin sekresyonunda artış beklenir?TSG** A)GH B)ACTH C)TSHD)Prolaktin E)LH CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  4.Hipotalamusta sentezlenip, nörofizin-II ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir?TSG** A)ADHB)Oksitosin C)MSH D)Growth hormonE)Prolaktin CEVAP Astyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  1.Hangisi adenohipofizden sentezlenemez? Nisan 88 A)TSH B) FSH C) LH D) ACTH E) ADH CEVAP E style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  2.Bir kişinin ani olarak ve önemli derecede kan basıncı düştüğünde, arka hipofizden salınarak kan basıncının normale dönmesinde önemli katkıda bulunan hormon hangisidir? Eylül 88, Nisan 89 A) Oksitosin B) TSH C) LH D) ACTH E) Vazopressin CEVAP E style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  4.Aşağıdakilerden hangisi arteriyel kan basıncı akut olarak ve önemli derecede düştüğünde arka hipofizden salınarak kan basıncının normale dönmesine önemli katkıda bulunur? Nisan 89 A)Noradrenalin B)Adrenalin C)ACTH D)ADH E)Oksitosin CEVAP Dstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  5.Vazopressin yokluğunda böbrekte sıvı en fazla nereden absorbe edilir? Eylül 90 A) Proksimal tübül B) Distal tübül C) Henlenin çıkan kolu D) Henlenin inen kolu E) Toplayıcı kanallar CEVAP A style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  6.Böbrekte su emilimini arttıran hormon hangisidir? Nisan 95 A) Aldosteron B) Angiotensin II C) Vazopressin D) Renin E) Angiotensinojen CEVAP C style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  7.Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun supraoptik nükleusunda sentez edilir? Nisan 96 A) ADH B) Oksitosin C) ACTH D) TSH E) GHCEVAPAstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  9.TSG**Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusta paraventriküler nükleuslarda sentez edilir? A) ADH B) Oksitosin C) ACTH D) TSH E) GHCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  21. Sayfa
  10.Aşağıdakilerden hangisi ADH salınımını arttırmaz?TSG** A) Extraselüler osmolaritede azalma B) Hipoglisemi C) HipovolemiD) AğrıE) AsetilkolinCEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  13.Aşağıdakilerden hangisi ürenin toplayıcı tüpten geri emilmesinde rol oynayan hormondur?TSG** A) ANPB)Aldosteron C)Parathormon D)ADH E)Kortizol CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  1.Hipotalamus zedelenmesi sonucu hangisi olur? Eylül 93 A) Parapleji B) Isı regülasyonunun bozulması C) Göz hareketlerini yapamama D) Ağrı duyusunun artması E) Dokunma duyusunun azalması CEVAP B style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  5.Aşağıdaki hipotalamik çekirdeklerden hangisinin zedelenmesinde şişmanlık görülür? Nisan 2001 A)Posterior çekirdek B)Supraoptik çekirdek C)Dorsamedial çekirdek D)Ventromedial çekirdek E)Lateral çekirdek CEVAP Dstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  6.Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur? Eylül 2002A) Oksitosin salgılanmasınaB) Tokluk hissinin doğmasınaC) Barsak hareketlerinin artmasınaD) Kalp atımında yavaşlamayaE) Kan basıncının yükselmesineCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  7.Aşağıdaki hipotalamik çekirdeklerden hangisinin zedelenmesinde uyku ritminde bozulma görülür?TSG** A)Posterior çekirdek B)Supraoptik çekirdek C)Dorsomedial çekirdek D)Ventromedial çekirdek E)Suprakiazmatik çekirdekCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  8.Posterier hipotalamusun uyarılması hangisine sebep olur?TSG** A)Oksitosin salgılanmasına B)Tokluk hissinin doğmasına C)Vücut sıcaklığında azalma D)Miyozise E)Kan basıncının yükselmesine CEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  9.Aşağıdakilerden hangisi hasarlandığında hasta anoreksik olur?TSG** A)Ventromedial çekirdek B)Lateral çekirdek C)Preoptik çekirdek D)Suproptik çekirdek E)Dorsomedial çekirdek CEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  1.Aşağıdaki hormonlardan hangileri etkilerini intrasellüler reseptörlere bağlanarak göstermez? Nisan 88I. GlükokortikoidlerII. MineralokortikoidlerIII. Kalsitriol (D vit)IV. T3V. AnjiyotensinojenVI. TSHA)l+llB)ll+IVC)V+VID)IV+VE)ll+VICEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  2.Hangisi hücre içi reseptöre bağlanarak etki eder? Eylül 88 A) Kortizol B) Glukagon C) insülin D) Epinefrin E) Somatomedin CEVAP A style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  31. Sayfa
  3.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü hücre içindedir? Nisan 89A)İnsülinB)GlukagonC)Tiroid hormonlarıD)GastrinE)SomatostatinCEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  4.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini intraselüler reseptöre bağlanarak gösterir? Eylül 91A)VazopressinB)ACTHC)TRHD)ÖstrojenE)Anjiyotensin IICEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  5.Aşağıdakilerden hangisi ikincil haberci değildir? Nisan 93A)KalsiyumB)FosfatidilinositiolC)cAMPD)cGMPE)KalmodülinCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  34. Sayfa
  6.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini hücre içi reseptör etkisi ile yapar? Nisan 96 A) Kortizol B)TSH C) İnsülin D) LH E) Anjiotensin CEVAP A style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  35. Sayfa
  7.Aşağıdakilerden hangisi hedef doku hücrelerinde gen ekspresyonu yoluyla etki eden hormonlardan bir değildir? Nisan 97A)TestosteronB)ProgesteronC)KortizolD)TiroksinE)GlukagonCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  36. Sayfa
  8.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü enzimatik aktiviteye sahiptir? Eylül 97A)KortizolB)insülinC)T4D)AldosteronE)PTHCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  9.Aşağıdakilerden hangisi hedef hücre üzerindeki etkinliğini reseptörlerindeki tirozin kinaz aktivitesi yardımıyla oluşturur? Nisan 99A)AdrenalinB)NoradrenalinC)İnsülinD)GlükagonE)TSHCEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  38. Sayfa
  10.Aşağıdaki hormonlardan hangisi hedef hücrede etkili olması için ikincil haberciye ihtiyaç duyar? Nisan 2000A)KortizolB)T3C)AldosteronD)TestosteronE)TSHCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  11.Hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedir? Nisan 89 A) insülin B) Glukagon C) T3 D) Gastrin E) Somatostatin CEVAP C style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  12.Hücre nukleusunda DNA'ya direkt etki ile transkripsiyonu artıran hormon aşağıdakilerden hangisidir? Eylül 98A)ACTHB)KortizolC)AdrenalinD)TSHE)Tiroid hormonlarıCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  13.Aşağıdakilerden hangisi hücre membranından geçerken taşıyıcı kullanmaz? Eylül 98A)GlukozB)Amino asitC)SteroidlerD)ADPE)NADPCEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  14.Aşağıdakilerden hangisi bir peptid hormon değildir? Eylül 2001A)İnsülinB)KortizolC)GlukagonD)ADHE)SomatostatinCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  15.Atrial Natriüretik Peptid (ANP) etkisini hangisi üzerinden gerçekleştirir? Eylül 2002 A) Fosfotidil kolin B) cGMP C) Asetil kolin D) Fosfotidil inozitol E) cAMP CEVAP B style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  44. Sayfa
  16.Aşağıdaki hormonlardan hangisi depolanmaz?TSG**A) ADH (Vazopressin) B) KalsitoninC) T3D) KortizolE) AdrenalinCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  45. Sayfa
  17.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini hücre içi reseptör etkisi ile yapar?TSG** A)Kalsitriol B)TSH C)İnsülin D)FSH E) Anjiotensin CEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  46. Sayfa
  18.Hangisi polipeptit yapılı hormonlardan değildir?TSG**A) İnsülinB) GlukagonC) Vazopressin D) TiroksinE) EndotelinCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  47. Sayfa
  19.Aşağıdaki hormonların hangisinin etki mekanizması sitoplazmik reseptörlere bağlandıktan sonra çekirdekte DNA ile etkileşmesi değildir?TSG** A) KortizolB) ÖstrogenC) Testosteron D) T3 E) TSHCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  48. Sayfa
  20.Aşağıdakilerden hangisi protein yapılı hormon değildir?TSG**A) KalsitoninB) ParathormonC) Glukagon D) D3 Vitamini E) OksitosinCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  49. Sayfa
  1.Renin nereden salgılanır? Eylül 92 A) Jukstaglomeruler aparatus B) Toplayıcı kanallar C) Proksimal tübül D) Henle kulpu E) Distal tübül CEVAP A style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  50. Sayfa
  2.Renini artıran hangisidir? Nisan 91 A) Na+ deplesyonu B) Aldosteron artışı C) Anjiotensin II artışı D) Hipertansiyon E) Hipervolemi CEVAP A style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  51. Sayfa
  3.Renal perfüzyonun azalması durumunda hangisi görülmez? Nisan 95 A) Renin miktarında artma B) Aldosteron düzeyinde artma C) Atılan sodyum miktarında azalma D) Ekskresyone su miktarında artma E) Oligüri CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  52. Sayfa
  4.Renal arter darlığında hangisi gözlenir? Nisan 96 A) Plazma aldosteronu yükselir B) Glomerüler filtrasyon artar C) İdrar Na'u artar D) İdrar K'u düşer E) Hiçbiri CEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  53. Sayfa
  5.Hangisi böbrek tubullerinde K+ ve H sekresyonunu ve Na reabsorbsiyonunu sağlar? Nisan 88 A) Kortizol B) Progesteron C)ADH C) Aldosteron D) Renin CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  54. Sayfa
  6.Kan Na+ düzeyini ayarlayan en önemli hormon hangisidir? Eylül 88 A) Kortizol B) Östrojen C) Progesteron D) Aldosteron E) ADHCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  55. Sayfa
  7.Aldosteron böbrekden asağıdakilerden hangisinin tubuler sekresyonunu artırır? Nisan 2006A) SodyumB) PotasyumC) KalsiyumD) SuE) BikarbonatCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  56. Sayfa
  8.Hücre içi asidoz, hücre dışı alkaloz hangi elementin kaybında görülür? Nisan 92 A) Na B)K C) Ca D) Mg E) Fe  CEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  57. Sayfa
  9.Asağıdakilerden hangisi kronik olarak asırı mineralokortikoid salınımı olan kisilerde gozlenmesi beklenen durumlardan biri değildir? Eylül 2006A) HipertansiyonB) Ekstraseluler volum artısıC) HipopotasemiD) PoliuriE) Metabolik asidozCEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  58. Sayfa
  10.Aşağıdakilerden hangisinde renin düzeyinin artması beklenilmez?TSG** A) Dehidratasyon B) Kalp yetmezliği C) Siroz D) Adrenejik reseptörları bloke eden bir ilacın kullanılmasıE) Anjiyotensin çevirici enzimi bloke eden bir ilacın kullanılması CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  59. Sayfa
  11.Hangi iyon aldosteron salgısının düzenlenmesinde temel iyondur?TSG** A)Sodyum B) KalsiyumC)Potasyum D)Magnezyum E)Flor CEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  60. Sayfa
  12.Böbrekte renin salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?TSG** A)Kortikal peritübüler kapiller hücreleri (Gormaghtigh hücreleri)B)Proksimal tüp hücresiC)Mezenjial hücre D)Podosit E)Jukstaglomerüler aparattaki granüler hücreler CEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  61. Sayfa
  13.Aşağıdakilerden hangisi aldosteronun sodyum potasyum pompasını aktive ettiği renal tüp bölgesidir?TSG** A)Proksimal tübül B)Henle inen kısmı C)Henle çıkan kısmı D)Distal tübül E)Kollektör tübül CEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  62. Sayfa
  14.Aşağıdakilerden hangisi pimer hiperaldosteronizmli 40 yaşındaki erkek hastanın bulgusu olamaz?TSG**A) Kan basıncı 120/100 mm/HgB) Plazma aldosteronu/ renin oranı 60C) İdrarla K+ atılımı 100 mEq/günD) Serum potasyum düzeyi 4.2 mEq/LE) Günlük 5 lt idrar çıkartımıCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  63. Sayfa
  15.Aşağıdakilerden hangisinin natriüretik etkisi yoktur?TSG**A) DopaminB) Atrial natriüretik peptidC) Ürodilatin D) Anjiyotensin IE) BNPCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  64. Sayfa
  16.Aşağıdaki hücrelerden hangisi tübülüs NaCl konsantrasyonu düştüğünde juxtaglomeruler hücreleri uyarır?TSG** A) Macula densa hücreleri B) Mezengial (polkissen) hücreleriC) Becker hücreleriD) Gormaghtigh hücreleriE) Granüler hücrelerCEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  65. Sayfa
  17.Şokta renin-angrotensin sistem cevabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?TSG**A)Renal arteryel tonusun sempatik uyarısı olayı başlatırB)Olay jukstaglomerüler hücrelerden aldosteron salinimı ile başlarC)Antiotensin II akciğerde üretilirD)Antiotensin II etkili bir vazodilatördürE)Aldosteron distal tubülde sodyuma karşı potasyum değişimini azaltırCEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  66. Sayfa
  18.Aşağıdakilerden hangisi proksimal tübülden sodyumun geri emilimini azaltır?TSG**A)Renal kan akımı azalması B)Renal kan akımı artışıC)Anjiotensin IID)PTHE)KatekolaminlerCEVAP Bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  67. Sayfa
  1.Aşağıdakilerden hangisi ikincil taşıyıcı olarak c- AMP kullanmaz? Eylül 89A)TiroksinB)TSBC)GlukagonD)EpinefrinE)FSHCEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  68. Sayfa
  2.Hangisi yağ dokusunda cAMP'yi attırmaz? Eylül 91 A) Adrenalin B) Noradrenalin C) insülin D) Glukagon E) Growth hormon CEVAP C style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  69. Sayfa
  3.c-AMP hangisinde 2.haberci olarak rol almaz? Eylül 95 A) Glukagon B) FSH C) LH D) ADH E) Östrojen CEVAP Estyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  70. Sayfa
  4.Aşağıdakilerden hangisi adenilat siklazı aktive ederek etki gösteren bir hormon değildir? Eylül 96A)GlükagonB)ParathormonC)AldosteronD)ACTHE)ADHCEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  71. Sayfa
  5.Hücre içinde fosfodiesteraz ile etki gösteren hormon aşağıdakilerden hangisidir? Nisan 97A)ProgesteronB)KortizolC)İnsülinD)TiroksinE)Tiroid stimüle edici hormon CEVAP Cstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  72. Sayfa
  6.Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklaz enzim sistemini inhibe eder? Nisan 2002A)SomatostatinB)ACTHC)KalsitoninD)GlukagonE)Tiroid stimüle eden hormonCEVAP Astyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  73. Sayfa
  7.Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hedef hücredeki ekileri cAMP yoluyla gerçekleşmez? Nisan 2003A)GlukagonB)Troid stimülen hormonC)ParathormonD)TiroksinE)VazopressinCEVAP Dstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  74. Sayfa
  CEVAP E11.c-AMP aşağıdakilerden hangisinde 2. haberci olarak rol almaz?TSG** A) Glukagon C) PTH B) hCGD) ADH E) Progesteron CEVAP Estyle.visibility

Hipofiz Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hipofiz Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Hipofiz
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin